Kontakt infoMEDIA

Infomedia, spol. s r.o.

Hráského 15,

148 00 Praha 4 Chodov

tel:    211 149 972,  211 149 973

fax:   211 149 973

e-mail: infomedia@infomedia.cz