Reference

Komora auditorů ČR (časopis AUDITOR), Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR (časopis BULLETIN). Časopis AUDITOR vydáváme od jeho vzniku a rozesíláme na adresy všech auditorů, asistentů a právnických osob v ČR. Stejně tak časopis BULLETIN, který vydáváme od jeho prvního čísla a expedujeme všem členům Komory KSKŘI.