Předtisková příprava

Připravíme vám tiskoviny od vizitek, přes letáky až po periodické tiskoviny. Pro přípravu tiskovin je nutné provést předtiskovou přípravu, zejména jejich sazbu, tj. kompletní počítačové zpracování materiálů. Při jejich přípravě dostanete podklady ke korekturám a to buď v tištěné formě nebo v elektronické formě v PDF formátu v náhledovém rozlišení.